เทศกาลช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในประเทศเกาหลีใต้

ฤดูใบไม้ผลิ Spring ช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน มีเทศกาลที่น่าสนใจ ดังนี้ 

Jindo-Yeongdeungเดือนเมษายน เทศกาลชินโด ยองดึง น้ำทะเลแยก (Jindo Yeongdeung Festival) จัดขึ้นที่ เมืองชินโด (Jindo) จังหวัดชลลานัม-โด (Jeollanam-do)เดินทางโดยรถประจำทางจากสถานีขนส่งโซลไปยังเกาะชินโด (ใช้เวลา 6 ชั่วโมง วันละ 4 รอบ) หรือ โดยรถประจำทางไปควางจู (Gwangju) จากท่ารถด่วนโซลและต่อด้วยรถเข้าเมืองชินโดที่สถานีรถควางจู (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที วันละ 50 เที่ยว) เทศกาลนี้จะจัดขึ้นทุกปี ช่วงที่น้ำลด และเกิดเป็นทางกว้าง 40 เมตรยาว 2.8 กิโลเมตร ระหว่างเมืองจินโดถึงเกาะโมโด โดยเหตุการณ์นี้ถูกค้นพบโดยท่านปีแอร์ รังดี (Pierre Randy) ท่านอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำเกาหลี ซึ่งปรากฏการณ์นี้ผู้คนพากันเรียกว่า “มหัศจรรย์แห่งโมเสส” เทศกาลจะจัดแสดงตามตำนานด้วยการล่องทะเลด้วยแพท่อนซุง การสักการะของชาวประมงต่อเทพแห่งทะเล และการชุมนุมของกุ้งหอยบนถนนทะเล แสดงให้เห็นถึงการเฉลิมฉลองอันน่าปิติยินดีด้วยพิธีสักการะบูชาต่อยายป้อง (Grandma Pong)การร้องเพลงเวลาทำงานของชาวเกาะชินโด และวัฒนธรรมต่างๆสำหรับชาวทะเล

 


เดือนเมษายน เทศกาลเครื่องดื่มและขนมพื้นเมือง (Korean Traditional Drink and Cake Festival)  จัดขึ้นที่ เมืองเคียงจู จังหวัดเคียงซางบุก-โด นั่งรถประจำทางหมายเลข 10 วิ่งจากท่ารถด่วนเคียงจู ถึงโพมุนเลครีสอร์ท (ใช้เวลา 30 นาที รถออกทุก 30 นาที) ภายในงานจะมีขนมที่ทำจากข้าวและเครื่องดื่มหมักจากทั่วโลก มีวิธีขั้นตอนการทำเครื่องดื่มและขนมข้าวพื้นบ้าน การแสดงนิทรรศการเครื่องดื่ม ขนมข้าว และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆในการทำ วิธีการทำขนมข้าว เป็นต้น

 เดือนเมษายน
 เทศกาลผีเสื้อฮัมเปียง และแมลง (Hampyeong Butterfly Festival) 
จัดขึ้นที่ อุทยานริมน้ำฮัมเปียงและพื้นที่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมฮัมเปียง จังหวัดชลลานัม-โดเดินทางโดยรถโดยสารจากสถานีขนส่งโซลไปยังฮัมเปียง จังหวัดชลลานัม-โด แล้วเดินต่อไปอีก 5 นาที ผู้เข้าชมจะได้เห็นถึงความอัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่รวมความยิ่งใหญ่ของผีเสื้อและแมลงนับหมื่นๆตัว มาบินให้นักท่องเที่ยวได้ชมบริเวณเหนือทะเลแห่งดอกไม้นานาพันธุ์ในพื้นที่ถึง 33 ล้านตารางเมตรในเมืองฮัมเปียง ซึ่งในปี 2003 ได้ถูกกำหนดให้เป็น "เทศกาลการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม" ด้วย ภายในงานยังมีนิทรรศการผีเสื้อ มีการศึกษาการบินของผีเสื้อ จัดแสดงตัวอย่างของผีเสื้อและแมลงอื่น การประกวดภาพเขียนและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย

Hampyeong-Butterfly

 


เดือนเมษายน มหกรรมอาหารนานาชาติกรุงโซล จัดขึ้นที่ กรุงโซล ของทุกปี มีการจัดแสดงอาหารนานาชาติ รวมทั้งอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของเกาหลี และอาหารจากทุกภาค เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาแวะชิมกันอย่างจุใจ

 เดือนพฤษภาคม
  เทศกาลโคมไฟดอกบัว (Lotus Lantern Festival) 
จัดขึ้นที่ กรุงโซล ของทุกปีในช่วงวันวิสาขบูชาสืบเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงราชวงศ์โกเรียว (คศ.918-1392) เมื่อศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ชาวพุทธศาสนิกชนในเกาหลีใต้จะเดินขบวนแห่โคมไฟดอกบัว และเดินขบวนแห่มังกร เพื่อฉลองวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ภายในงานจะมีโคมไฟรูปดอกบัวหลากสีสันกว่า 100,000 ดวง พร้อมดัวยขบวนพาเหรดต่างๆ ทั้งที่มาจากคนเกาหลีและคนต่างชาติที่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ร่วมงานจะได้เดินชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ชมวิธีการทำโคมบัว และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ

 Lotus-Lantern


เดือนพฤษภาคม เทศกาลสมุนไพรรักษาโรคแทกู ยังเนียงชี  (Daegu Yangnyeongsi Festival) จัดขึ้นที่ เมืองแทกู เดินเท้าไป 5 นาทีจากสถานีจุงกังโน (Jungangno Station) หรือ จากสถานีบันโวลดัง (Banwoldang Station) โดยรถไฟใต้ดินแทกูสาย 1 โดยเมืองแทกูถือได้ว่าเป็นย่านธุรกิจขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับยาตะวันออกและตัวยาสมุนไพร มีกิจการด้านยามากกว่า 300 กว่ากิจการ เทศกาลนี้ถูกจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ยาของชาวตะวันออกและหาตลาดยาสำหรับยาสมุนไพร ภายในงานมีกิจกรรมเสริมความรู้มากมาย เช่น การเล่นเกมส์ตอบคำถามชื่อยา เพื่อตรวจสุขภาพฟรี นิทรรศการเครื่องมือรักษาโรคแบบตะวันออก อีกทั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับยาสมุนไพรต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาอีกด้วย

 


Mime-Festivalเดือนพฤษภาคม เทศกาลละครใบ้นานาชาติชุนชอน (Chuncheon International Mime Festival) จัดขึ้นที่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน-โด (Chuncheon, Gangwon-do) สามารถเดินทางโดยรถไฟจากสถานีชองยางนี (Cheongnyangni Railway Station) ในกรุงโซลไปยังชุนชอน (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 50 นาที) หรือโดยรถโดยสารจากสถานีขนส่งทงโซล (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที บริการวันละ 12 เที่ยว) แต่ก่อนเทศกาลนี้เรียกว่า เทศกาลละครใบ้เกาหลี ต่อมาในปี 1995 จึงได้เปลี่ยนแป็น เทศกาลละครใบ้นานาชาติชุนชอน เทศกาลนี้เป็นเทศกาลแสดงศิลปะและวัฒนธรรมด้านละครใบ้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่มีอยู่ในประเทศเกาหลีและจากต่างประเทศทั่วโลก  เช่นการแสดง “ละครปิศาจก๊อบบลิน” ซึ่งจะมีการแสดงละครใบ้ การแสดงดนตรีพื้นเมือง และภาพยนตร์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งคืน

 


เดือนพฤษภาคม เทศกาลไฮโซล จัดขึ้น ริมฝั่งแม่น้ำฮันใจกลางกรุงโซล แม่น้ำที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล และเป็นแม่น้ำสำคัญ เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อแสดงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่างๆของกรุงโซลตั้งแต่ในอดีต นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกรุงโซล ซึ่งมีการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงพื้นเมือง การเต้นระบำเกาหลี แสดงมายากล งานแสดงอาหาร ซึ่งล้วนสร้างสีสัน และความสนุกสนานเพลิดเพลินให้นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

 


เดือนพฤษภาคม เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติชนจู จัดขึ้นที่เมืองชนจู จังหวัดชอลลานัม-โด เป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติลำดับที่สามของเกาหลี ต่อจากพูซานและพูชอน ภายในงานมีการฉายภาพยนตร์ทั้งในรูปแบบดิจิตอล และภาพยนตร์ที่มีการนำเสนอแบบแหวกแนวอื่นๆ เป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่น่าติดตามอีก 1 งาน

 


เดือนพฤษภาคม เทศกาลวัฒนธรรมชาฮาดง จัดขึ้นที่ เมืองฮาดง-กุน จังหวัดเคียงซังนัม-โด ภายในงานจะแสดงขั้นตอนการทำชาฮาดงตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย รวมทั้งหมด 9 ขั้นตอนด้วยกัน โดยผู้เข้างานสามารถสัมผัสถึงขั้นตอนการทำได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการลองเด็ดยอดใบชา นวดใบชา หรือ ลิ้มรสชาติอันหอมของใบชาฮาดง